DE BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER

Den Haag, januari 2017

Onderwerp: Petitie Stop de overvolle klassen


Geachte leden van de Tweede Kamer,

Opnieuw doen wij een oproep aan u. Wij, en met ons vele ouders en leerkrachten, voelen ons niet serieus genomen door de politiek. De werkdruk in het onderwijs is gigantisch en dit komt voor een groot deel door de overvolle klassen.

Wij doen een dringende oproep aan de politiek om dit probleem nu ook echt aan te pakken. Na de zomervakantie van 2017 willen wij geen plofklassen meer zien van meer dan 30 leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er een stappenplan komen om de klassen verder te verkleinen naar maximaal 24 leerlingen per klas.

Motivering:
De afgelopen jaren zijn door bezuinigingen de klassen in Nederland steeds groter geworden. Dit geldt voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het is misleidend om het klassengemiddelde als norm te nemen. Het gaat om het maximum. Klassen van 30-36 leerlingen zijn in 2017 geen uitzondering meer.

De Nederlandse leerling heeft recht op:

  • Voldoende persoonlijke aandacht van zijn leraar. In de overvolle klas moet de leraar zijn aandacht te veel verdelen.
  • Goede instructie van een enthousiaste leraar. In de overvolle klas is dit onmogelijk.
  • Een werkklimaat waarin hij zich kan concentreren. De overvolle klas zorgt voor teveel afleiding.
  • Een klaslokaal waarin de luchtkwaliteit en de fysieke ruimte per leerling voldoen aan de Arbo-normen. In de overvolle klas krijgt de leerling hoofdpijn.

Ondertekenaars maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De overvolle klassen komen deze kwaliteit niet ten goede. Het huidige bekostigingssysteem heeft sluipenderwijs steeds grotere klassen veroorzaakt. Ondertekenaars vragen u zorg te dragen voor een passende klassengrootte.

Hoogachtend,

Peter Althuizen
Ronald Cilon
Marcel de Haas
Nick Vogels
Kim van Strien
Robert Mäkel

Teken voor een passend aantal leraren per klas