Ouders, leerlingen en leraren willen dat de overheid onmiddellijk iets doet aan de overvolle klassen.

Wij willen geen 30-36 leerlingen in een klas. Het maximum aantal leerlingen in het regulier onderwijs moet volgend schooljaar 28 worden. Dit moet met een stappenplan van drie jaar worden afgebouwd naar maximaal 24.

Waarom nu een petitie?

In november 2013 is Leraren in Actie al een burgerinitiatief gestart tegen de overvolle klassen. Dit burgerinitiatief was een groot succes, met uiteindelijk meer dan 46.000 ondertekenaars. De actie kreeg veel media-aandacht en we mochten spreken in de Tweede Kamer. Helaas wilde een meerderheid van de Tweede Kamer de omvang van het probleem niet echt zien.

Het is voor LIA geen optie om het daarbij te laten. De politieke partijen konden destijds wegkomen met mooie woorden en complimenten voor ons burgerinitiatief. Ze waren het, of ze het burgerinitiatief bij de stemming nou steunden of niet, volledig eens met de inhoudelijke kant van de zaak, maar waren uiteindelijk in meerderheid toch van mening dat er gewoon niet genoeg geld was om ons voorstel te realiseren.

In de politiek is de vraag of ergens geld voor is altijd gekoppeld aan het maken van een politieke keuze. Wie kleinere klassen echt belangrijk vindt, maakt dat duidelijk aan de kiezers en laat aan de vooravond van nieuwe verkiezingen de kiezers over dat standpunt oordelen. Wie van mening is dat kleinere klassen belangrijk zijn, laat aan de vooravond van nieuwe verkiezingen weten dat dit probleem prioriteit moet hebben en maakt daarvoor in de komende regeerperiode geld vrij. ‘We hebben niet genoeg geld’ verandert dan in ‘We maken er geld voor vrij’.

Daarom komt LIA nu weer met deze petitie. We vragen de politieke partijen nu ‘to put their money where their mouth is’, zodat kiezers die dit onderwerp ook van groot belang vinden voor de toekomstige kwaliteit van onderwijs, weten van welke partijen ze de komende regeerperiode steun, inzet en het bijbehorende geld voor kleinere klassen kunnen verwachten, als ze hun stem aan hen geven.

Wij leggen het daarom met deze petitie graag nóg een keer uit aan de Tweede Kamer!

Alle handtekeningen zullen we een week voor de Tweede Kamerverkiezingen overhandigen aan de leden van de Tweede Kamer.

Teken voor een passend aantal leraren per klas