WIE ZIJN WIJ EN WAAROM DOEN WIJ DIT?

Deze petitie is georganiseerd door betrokken leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, allen lid van de vakbond Leraren in Actie.

Wij krijgen de afgelopen jaren steeds meer signalen van ouders en van leraren uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, dat de klassen steeds groter worden. Veel scholen proberen noodgedwongen de bezuinigingen deels op te lossen door de klassen te vergroten, tot soms wel 30-36 leerlingen in één klas. Met de komst van het passend onderwijs wordt er op dat punt zelfs nog veel meer van leraren gevraagd en verwacht.

Scholen kunnen dit doen, omdat er geen maximum aan het aantal leerlingen in een klas in de wet is gesteld. Wij vinden het onverantwoord dat leerlingen de prijs betalen voor de verkapte bezuinigingen die veel scholen op dit moment doorvoeren door klassenvergroting. Leerlingen hebben recht op meer aandacht en beter onderwijs.

Daarom stellen wij voor dat de Tweede Kamer maatregelen neemt om de overvolle klassen tegen te gaan en een maximum te stellen aan het aantal leerlingen per klas.

Via deze petitie hopen wij dat ouders en leraren gezamenlijk zullen optrekken en de politiek voor de komende verkiezingen onder druk zullen zetten om te komen tot een maximale klassengrootte. Op dinsdag 7 maart willen wij alle handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Aanvullende informatie vindt u hier.

Teken voor een passend aantal leraren per klas